Lisanssız Güneş Enerjisi Piyasası

>This is test caption for the slide

TÜRKİYEDE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANARAK LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Çağımızın en yeni enerji kaynakları arasında en gözde enerji kaynağı güneş enerjisi kaynağıdır. Dünya genelinde güneş enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi elde etmek için bir çok ülkede ciddi girişimler başarılı sonuçlar vermeye devam etmektedir. Güneş hiçbir zaman tükenmeyecek bir kaynak olduğu için ve güneşten elde edilen enerji bedava olduğu için sistem maliyetlerinin karşılanması ve rutin bakımların yapılması dışında hiçbir masrafı olmayan güneş enerjisi çok uzun yıllar boyunca kesintisiz yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Çok az güneş potansiyeli olan İsveç gibi bir ülkede bile güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üretmek için kolları sıvayan girişimciler bu konuda araştırmalarını derinleştirdikçe farklı güneş enerjisi elde etme yöntemlerini de keşfediyorlar. Kullandığımız elektrikli araçların enerji ihtiyacını kesintisiz karşılayan güneş enerji sistemleri geleceğin enerjisi olarak dünyayı hem ısıtacak hem de aydınlatacaktır. 

Türkiye’de güneş enerjisi ile elektrik enerjisi elde etme fikri çok yeni bir düşüncedir. Ülkemizde hızla bu alanda ciddi yatırımlar yapan bireysel girişimler mevcuttur. Yasaların kolaylaştırılması ve engel teşkil eden bürokratik engellerin azaltılması ile birlikte bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler çoğalmaktadır. 

Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi yılda 1460 KWh-metrekare enerji potansiyeline sahiptir. Metre kare başına yıllık potansiyel güneş enerjisi 1390 KWh olan diğer bölgemiz de Akdeniz Bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgemizde bu kapasite yıllık 1365 KWh olarak belirlenmiştir. Bol yağış alan Karadeniz Bölgemizde ise bu oran 1120 KWh –Metrekare seviyesindedir. Görüldüğü gibi Jeopolitik olarak çok önemli bir konumda bulunan ülkemizde yer altı ve yer üstü zenginliklerin yanı sıra geleceğin enerji kaynağı olan güneş enerjisi  potansiyeli Avrupa ve dünyanın bir çok ülkesine oranla son derece yüksektir. 

Ülkemizde 256 milyar KWh elektrik enerjisi üretiminin büyük bir bölümünü doğal gaz (%45) ile çalışan sistemlerden elde edilmektedir. Kömürden elde edilen elektrik enerji miktarı %29 civarındadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ise bu pastanın sadece %2 kısmını oluşturmaktadır. 

Hangi Kurumlar Güneş Enerjisi üzerine Araştırma Yapmaktadır 

Ülkemizde Makine Kimya Enstitüsü, TÜBİTAK, YEGM, Devlet Meteoroloji Enstitüsü, ODTÜ, YILDIZ ÜNİVERSİTESİ, EGE ÜNİVERSİTESİ güneş enerjisi alanında araştırmalar yapmaktadır. 

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği 

Resmi gazetede 2 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Yönetmelik ile, gerçek ve tüzel kişiler tarafından en çok 1 Mega Watt (1MW) enerji santrali kurulabilme sürecine girilmiştir. 

Mevzuata göre, 

 • Başvuru bedeli 
 • Yıllık işletim ücreti 
 • Lisanssız Elektrik üreticileri için DS bağlantı Anlaşması 
 • DS kullanım anlaşması 
 • Üretim Tesisi için Kapasite Tahsis edilmesi 

Gibi konular mevcut. 

Güneş Enerjisi Projesinin Onaylanması için Gerekli Belgeler 

 • Dağıtım şirketinden alınan Bağlantı görüşü 
 • Sistemin kış ve yaz şartlarına göre statik ve dinamik mukavemet hesaplarının uygunluğunu gösteren belge “İl Özel İdare tarafından onaylanacaktır. Belediye de bu onayı yapabilir. 
 • Tesis inşa alanının uygunluğunu gösteren belge Belediye tarafından onaylanmalıdır. 
 • Ekipmanların teknik özellikleri 
 • Sistem tasarımcısının iletişim bilgileri 
 • Diğer belgeler 

Hesaplara ait detaylar

 • DC doğru akım kablo hesapları dökümü 
 • Evirici eleman ile ilgili hesaplamalar 
 • YG ve AG AC kablo hesapları 
 • Kısa devre hesapları 
 • Topraklama tesisat hesapları 
 • Transformatör Güç Hesapları 
 • Aydınlatma hesapları 

 

 • Çatı Cephe Uygulamalı güneş Enerji Santral Projeleri için Gerekli Belgeler 
 • İlgili Enerji Dağıtım şirketinden alınan Bağlantı görüşü yazısı 
 • Kurulum sonucunda oluşan Yüklere karşı binanın dayanıklılığını gösteren Belediye onaylı belge 
 • Sistem T. Bilgi Formu 
 • Sistemi tasarlayan kişilerin iletişim bilgileri 

Hesaplar: 

 • DC kablo hesapları dökümü 
 • Panel ve Evirici Hesapları 
 • YG ve AG yüksek gerilim ve Alçak gerilim kablo hesapları 
 • Paratoner ve topraklama hesapları 
 • İç alanda ihtiyaç duyulan güç hesabı 
 • Kompanzasyon tesis hesapları 
 • Aydınlatma hesapları 
 • Proje Paftaları  

Lisanssız Güneş Enerjisi İçin Yapılması Gerekenler 

Enerji piyasasında Lisanssız Elektrik üretimine ilişkin Yönetmelik kapsamında güneş enerjisi tesisinde santral projesi ve bağlantı projelerinin onay ve işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce uygun görülen şu kriterlere göre yapılandırılır. 

  • Güneş Enerji projesi şablonu 

 

 • Arazi Uygulamalı GES Güneş Enerji Santrali Proje Şablonu  

 

 • Dağıtım şirketinden alınan Bağlantı görüşü 
 • Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu  
 • Mevsim şartlarında kurulan akşamların dinamik ve statik mukavemetinin hesaplarının il özel idaresi veya Belediye tarafından onayı 
 • GES santralinin kurulacağı alanın uygunluğunun il özel idare ya da belediyece onayı 
 • Sistemin Temel bilgilerini içeren Form 
 • Hesaplamalar ( DC kablo hesapları, Evirici DC gerilim kontrolü Belgesi, YG ve AG kablo hesapları dökümü, Kısa devre hesapları, Topraklama hesapları, Paratoner hesapları, Trafo Güç hesapları, Aydınlatma hesapları) 
 • Proje paftaları 

Gerekmektedir. 

500 KWh Altındaki GES Güneş Enerji Sistemleri 

Hem elektrik ihtiyacının karşılanması hem de fazla enerjinin dağıtım şebekesine satılması için izlenecek yol şudur: 

Şirket veya şahıs adına elektrik aboneliğinin olması gereklidir. 

Aboneler evlerine veya işyerlerine GES güneş enerji sistemi kurabilirler. 

Dağıtım şirketi il müdürlüğüne başvuru formu doldurulmalıdır. 

Başvuru formuna ek olarak, tesisin kurulacağı alanın tapusu, kira kontratı, başvuru bedeli (250 tl),elektrik faturası, kurulması planlanan tesisin tek hat şeması istenir. 

Müracaatların sonuçları her ayın yirmisinde açıklanır. 

Müracaatı kabul edilen kişilere yazı gönderilir. Müteakip 180 gün içinde tesis için gerekli prosedürler ve işlemler gerçekleştirilmelidir. Proje dağıtım şirketine onaylatılmalıdır. Sonraki aşamada tesis kurulur ve şebekeye enerji satışı başlar. 

 

Güneş Enerjisi Gibi Bağımsız Sistemlerin Kullanıldıkları Alanlar 

 • Güneş enerji sistemleri tüm haberleşme istasyonlarında 
 • Gözlem istasyonlarında 
 • Yerleşim yerinden uzak bölgelerde, dağ evlerinde 
 • Gözetleme kulelerinde 
 • Tekne ve karavanlarda 
 • Şebekeye uzak alanlarda 
 • Petrol istasyonlarında 

Çok rahat kullanılabilecek sistemlerdir. 

Gelecekte Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmek konusunda yatırımcıların daha detaylı inceleme yapmasının ve bu alana yoğunlaşmalarının zamanı geldi. Gelecekte tüm binalar, dış cepheleri güneş ışınlarını foto voltaik elektrik enerjisine çevirecek panellerle kaplı olacak. Ömür boyu bedava elektrik imkanı sunmanın yanında kesintisiz elektrik sunma ve fazla elektriği şebekeye satma gibi avantajlara sahip olan GES güneş Enerjisi Projeleri umut vadeden geleceğin yatırım alanlarının başında geliyor. 

Bürokrasinin de kolaylaştırılması ile her girişimci kolayca belirlediği alana GES sistemleri kurabilecek düzeye gelmiştir.

Güneş Santrali için En Uygun Arazi Seçimi 

Güneş santrali için arazi seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.  

 Güneş santrali için uygun arazi seçimi Çok önemli bir noktadır. Çünkü büyük paralar harcanacak olan bu tesislerde yanlış arazi seçimi milyonlarca lira zarara neden olabilir. Bu nedenle güneş santrali kurulmadan önce yasaların el verdiği sınırlar içinde uygun arazi seçimi yapılmalıdır. 

GES için Uygun Arazi Seçimi Nasıl Yapılır 

 • Güneş santrali için arazi seçilirken arazideki Güneş potansiyelinin durumu göz önüne alınmalı bunun için istatistikler incelenmelidir. 
 • Bir arazide Güneş radyasyonu ne kadar fazla ise kazanılacak para daha o kadar artmaktadır. Dolayısıyla güneş santralinden daha fazla verim alınmaktadır. 
 •  Dikkat edilecek diğer bir konu arazinin Toprak yapısının nasıl olduğudur. Seçtiğiniz arazi Kayalıkise montaj aşamasında kullanılacak konstrüksiyonların betonarme yapıdan geçirilmesi gerekebilir. konstrüksiyonlar çakmalı tipi konstrüksiyonlar ve beton ayaklı konstrüksiyonlar olarak iki farklı kısımda incelenir. Beton kullanımı daha pahalıya mal olmaktadır O nedenle arazi yapısının çakmalı tip konstrüksiyona  uygun olması daha iyi olacaktır. 
 •  Arazi Cephesi’nin Güneş potansiyelinden en iyi derecede istifade edecek şekilde olmasında fayda vardır. Seçilen arazinin engebe durumu dere kenarlarına yakın olması sel tehlikesi doğurduğundan bu konuya dikkat edilmelidir. 
 •   Hafriyat masraflarının düşük olması açısından arazinin fiziki yapısının Güneş Enerji Sistemleri ne uygun olması gerekir. 
 • Seçilen alanın tarıma elverişli olmaması gerekir, gün boyu arazinin hangi saatlerde güneşe aldığı ve gölgelenme durumu dikkate alınmalıdır. 
 •  Arazinin kirlenme durumu  
 • Enerji nakil hatlarına yakınlık durumu  
 • Hava şartları  
 • Anayollara ulaşım mesafesi  
 •  Belediyenin imar planlarındaki durumuna göre değerlendirme yapılmalıdır. 

 

Güneş Enerjisi İçin Kredi Veren Bankalar 

Güneş enerjisi Güneş enerjisi için kredi veren bankaları hangileri olduğu ve ne kadar kredi verdikleri konusunu ele alacak bilindiği gibi yenilenebilen enerji yatırımları başta güneş enerjisi üretimi olmak üzere Yeşil Enerji kredileri için bankalar kredi vermeye başlamıştır. Yeşil projelerin girişimcilere kar sağlanması bu alanda yatırımları hızlandırmıştır zamanımızda azalan fosil yakıtların durumu ve Petrol fiyatlarında artışların meydana gelmesi zaman zaman doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar Yeşil Enerji kavramını ortaya çıkarmıştır doğalgaz ve türevlerinden elde edilen enerjinin alternatifi olarak yenilenebilir enerji projeleri ortaya atılmıştır. 

 Bu projelerin başında rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinden elektrik elde etme projesi önemli yer tutmaktadır. Bu alanda 10 yıldan daha uzun sürede vade imkanı sunan bankalardan biri İş Bankası tır bu alanda 13 milyon dolar finansman sağlayan İş Bankası geçtiğimiz yıl 20 farklı yenilenebilir enerji projesine finansman sağlamıştır. 

 Akbank Biyogaz güneş enerjisi Jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynağı ve yatırımları için uzun vadeli finansman imkanları sağlamaktadır rüzgar enerjisi santralleri güneş enerjisi santralleri jeotermal enerji santralleri Akbank’ın kredi verdiği yatırımlardır 

 3 yıl boyunca hiçbir Ödeme yapmadan yenilenebilir yeşil projeler için VakıfBank kredi vermektedir bu alanda 13 farklı projeye toplamda 130 milyon dolarlık Kredi kullandıran VakıfBank 2500 megavatlık bu toplam projelerin bir kısmını finanse etmiştir. 

Yenilenebilir enerji (Yeşil enerji) ve enerji verimliliği finansmanında daha çok Avrupa Yatırım Bankası ile Dünya Bankası vs. gibi dış kaynaklı  finans kuruluşlarından sağlanan fonlar kullanılmaktadır.  Özellikle Halkbank geçen sene Fransız Kalkınma Ajansı ile birlikte 100 milyon Euro’luk yeni bir kredi protokolü imzaladı. 

Yapı Kredi Bankası da Yeşil enerji için TURSEFF kapsamında 75 milyon Euro’luk krediye 12 yıl vadeli olarak aracılık etti. 

Yenilenebilir enerji kapsamında TEB Bankası da Türk Ekonomi Bankası olarak 15 milyon Liradan daha düşük olan Kobiler için enerji verimliliği projelerine aracılık ediyor. 

Ayrıca Finansbank ve Denizbank da yenilenebilir enerji kaynakları için krediler vermektedir. Denizbank en fazla 40 milyon Euroluk krediyi GES projeleri JES projeleri HES projeleri için değerlendirmektedir. 

 

Destek Mekanizmaları 

Ülkemizde de YEK, lisans sahipleri için 10 yıl sürecek kilovat başına 23.3 Cent alım garantisi getirmektedir. Bu da demek oluyor ki üretilen elektrik 10 yıl boyunca devlet tarafından satın alınacaktır. En büyük güneş enerjisi santralleri dahi 6 yıl içinde kendini amorti etmektedir. Kullanım ömürleri 30 yılı bulan bu sistem kurulduğunda sonraki 10 yıl boyunca devlet tarafından alım gerçekleşecektir. 

Tesis içinde kullanılan materyallerin yerli imalat olması halinde yerli üretim teşviği sunulmaktadır. Ayrıca teşvikli işlemlerde kdv oranı &1 olarak hesaplanmaktadır. İzin bedelleri ve kira bedellerinin % 85 oranında indirimler yapılması söz konusudur. 

Düzenleme ile Lisanssız GES güneş enerjisi santral kapasitesi 1 MW bandına yükseltilmiştir. Teşvikler ve krediler GES projelerinin yaygınlaşmasına yardım etmektedir. 

GES projelerine Fon Sağlayan Diğer Kaynaklar 

 • Avrupa Yatırım Bankası 
 • Dünya Bankası 
 • Fransız Kalkınma Ajansı 
 • Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 
 • Alman Sanayileşme Fonu 
 • Japon uluslararası İşbirliği Bankası 
 • Uluslararası Finans Kurumu  

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır 

Güneş enerjisi dünyayı ısıtmak ve aydınlatmaktan ziyade dünyada kolay yoldan elektrik enerjisi elde etme imkanı sunar. Dünya yüzeyine ulaşan güneşin ışınları serbest elektronları koparıp hareket ettirecek güce sahiptir. Bunun için kullanılan malzeme silikondur. Yarı iletken yani son yörüngesinde 4 adet serbest elektron bulunduran silisyum atomları güneşin ışığı ile yerlerinden kolayca sökülüp, P tipi adı verilen diğer levhaya akabilirler. Bu elektronların akımı bir elektrik akımıdır.  

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır 

Bunun için 2 adet levha kullanılır. Elektron akımının sağlanması için daima bir negatif ve bir de pozitif kutba ihtiyaç vardır. Silikon levhalarla sağlanan budur. N tipi silikon negatif yüklüdür ve panelin yüzeyindeki levhadır. P tipi silikon Pozitif yüklüdür (oyuklu) ve panelin altındadır. Güneş ışınları panelin üstüne geldiğinde serbest elektronları koparır ve serbest hale getirir. Sisteme bağlanacak bir devre yardımı ile bu elektronlar panelin altındaki P tipi silikona akar. Bu devri daim, panel ömrü boyunca 50 yıl boyunca devam edebilir. Panel üreticileri panel için 20 yıla varan sürede garanti vermektedirler. 

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır 

Paneller plaj kumundan imal edilirler. Oluşturulan silikon külçeleri oluşturmak için dev fırınlarda içlerine pozitif kutup oluşturmak amacıyla bor mineralleri ( yarı iletken) katılır. Bor mineraller silisyum ve germanyum atomlarıdır. Her iki atom da kararsız yâri iletken atomlardır ve 4 valans elektronuna sahiptir. Isıtılan dev silikon biraz bor katılarak 2000 Fahrenheit ısıda pişirilir. Daha sonra ince levhalar haline getirilir. Bu levhaların güneş ışınlarını geri itmemesi içine alması için özel bir boya ile kaplanırlar. Çok yüksek ısıda fosfor levhaya enjekte edilir. Sonuçta oluşturulan yapı toplamda bir çerçeve, alt katmanında bir cam levha, güneş ışığını elektriğe çevirecek silikon levhalar ve en altta da bağlantı kutusu vardır. 

Güneş panelleri kesinlikle gürültüsüz çalışırlar. Toplamda %30 oranına varan oranlarda yüksek verim sunarlar. Uzun ömürlüdürler. Fiziksel darbelere maruz kalmazlarsa dış ortam koşullarına dayanıklı olarak yaz kış elektrik enerjisi verebilirler. 

Güneş panelleri içlerindeki silikon hücreleri ile üzerine düşen ışığı direkt olarak elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Fotovoltaik prensibine göre çalışmakta olan  güneş panellerinin üzerine güneş ışığı düşerse panel uçlarında  DC Direct Current doğru akım üretilir.  Yapı itibari ile Monokristal, Polikristal veya Amorf yapıda tasarlanabilen güneş panellerinin verimleri %10 ile %30 arasında değişiyor, en yüksek verime sahip olan güneş panel tipi  Monokristaldir. 

Güneş panelleri hem seri olarak bağlanabilirler hem de paralel olarak bağlanabilirler. Bu sistemlerde temel olarak anlaşılması gereken şey; yapay olarak silikon ve bor mineralleri kullanılarak (+) ve (-) kutuplar oluşturulmakta ve bu kutuplar arasında güneş ışığı yani fotonlar yardımı ile elektron koparılarak elektron akımı sağlanmaktadır. Çok küçük akımlar önce DC elektriğe sonra da çeviriciler yardımı ile evlerde kullandığımız 60 Hz 180-230 Volt AC alternatif akıma çevrilebiliyor. 

Güneş Panelleri watt hesabına göre çeşitlenir. En uygun paneller 175 Watt panellerdir. Sistem istenildiği kadar bu panellerin birleştirilmesi ile oluşturulabilir. Örneğin 10 adet panel yan yana getirildiğinde 10 x 175 = 1750 Watt saatlik enerji elde edilebilir demektir. Voltajlar ise 12V 24V veya 48V seçilebilir. Bu durumda seçilecek regülatör de bu voltajlarda seçilir. 

Güneş Enerjisi Yatırımı 

Güneşin Bu noktadaki fonksiyonu güneş ışınlarının serbest elektronları koparması ve akıma hazır hale getirmesidir hiçbir zaman tükenmeyecek olan sınırsız bir kaynak olan Güneş’in ışınları gezegenimizi aydınlattığı müddetçe güneş enerjisinden sınırsız elektrik enerjisi elde edilebilecektir. Bu açıdan bu sektörün geleceği Son derece açıktır. Bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 500 mega Watt, 1000 mega Watt gibi büyük ölçeklerde güneş enerji sistemleri kurarak 6 yıl içerisinde masraflarını tamamen amortise ettikten sonra kalan bütün yıllarda bu sistemlerden büyük gelirler elde ediyorlar. 

Güneş Enerji Sistemleri Bileşenleri 

Güneş enerjisi sistemleri Güneş pili modüllerinde depolayıcı akümülatör grupları evirici invertör şarj Denetim aygıtları elektronik destek devreleri panel sistemleri gibi bileşenlerden oluşmaktadır. 

Yeterince Güneş pili modülü sisteme dahil edildiğinde istenen kapasitede elektrik enerjisi elde edilebilir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmek gece söz konusu değildir. Bu nedenle akümülatör grubunda istiflenen enerjinin kullanılması söz konusudur. Gün boyu elektrik üreten sistem enerjiyi akülerde depolanmakta ve gerekli olan enerjiyi Gece boyunca akülerden sağlanabilmektedir. 

Regülatör 

Akülerin boşalma ve doldurulma aşamalarında zarar görmelerini önlemek için şarj denetim birimi regülatör kullanılmaktadır. bu devre elemanı gerektiğinde panellerden gelen aşırı elektriği kesebilir veya şebekeden gelen elektriğin regüle edebiliriz. 

Evirici İnvertör 

 Sisteme evirici eklendiğinde doğru akım elektrik enerjisi 50 hertz 220 volt alternatif akım elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Sistemde üretilen elektriğin aşırı olması halinde şebekeye Elektrik satılması olanağı vardır. Böylece fazla enerji değerlendirilmiş olur. Elektrikli ev aletlerinin kararlı çalışması için tam sinüs dalga çıkışı verecek evirici kullanılmalıdır. Yarım sinüs dalga verecek evirici kullanılmamalıdır. 

Paneller  

Fotovoltaik paneller güneşten gelen ışığı absorbe eder ve içerideki silikon düzenekte elektron akışına ortam hazırlar. Elektron akımı aslında elektrik akımı demektir. 

Akü Grubu 

Sistemin gece de enerji vermesi için gündüz toplanan enerjinin depolanması gerekir. Depolama işlemi DC elektrik olarak akülerde sağlanır. 

Herhangi bir yerleşim yerinin günlük olarak tükettikleri elektrik enerjisi kilowatt cinsinden hesaplanmakta ve evden eve kullanılan elektrik enerjisi değişim gösterebilmektedir. 

Örneğin 20 adet 100 wattlık lamba seti saatte 2 kilovat  tüketim yapar. Güneş panellerinde üretilen fotovoltaik sistemler tasarlanırken gelen enerjinin de harcanan enerjiden daha fazla olması sistemin kararlılığını bir ömrünü uzatır. Örneğin 10 adet 180 watt’lık panel kullanıldığında 1800 Watt saat başı Elektrik üretilebileceği anlaşılmalıdır. 7 saat sürekli güneş alınması böyle bir sistemden 7 X 1800 Watt =12600 watt enerji üretecek demektir. Fakat bu hesap teorik olarak doğrudur. Panellerden daima daha az verim alınmaktadır.  

Panellerde istenilen verimin tam olarak alınmamasının başlıca nedeni olumsuz hava koşulları panel üzerindeki camların tozlanması kirlenmesi yağmur kar fırtına gibi durumlar verimi olumsuz etkiler. 

Günde 5 KW elektrik harcayacak bir ev için depolama 10 KW olarak hesaplanmalıdır. 12 Volt -1200 Ah akü 12 V X 1200 Ah = 14400 Watt enerji depolar. Sistemin veriminin %70 olacağı düşünülmelidir.  Bu sistem için 12 Volt 200 amper akülerden 6 adet akü paralel bağlanır ve 12 volt 1200 amper elde edilir. Paralel bağlantıda voltaj sabit iken akım toplanır. Akü kutuplarının aynı kısımları birbirine bağlanır. Pozitif kutuplar birbirine negatif kutuplar da birbirine bağlanır. 

Sistem için regülatör seçimi yapılırken maksimum akıma dayanıklı regülatör seçilmesi gerekir. Akü grubunun voltajı ile de uyumlu olması gerekir. Yukarıdaki sistem için seçilecek regülatör 12 volt 60 amper değerinde olmalıdır. 

Saatte 1 KW güç üreten bir sistem günde 5 KW enerji üretebilir. Bu da 5 kişilik bir aile için yeterlidir. 20 bin TL ye mal edilebilecek böyle bir sistem, 20 yıl boyunca evin elektrik ihtiyacını kesintisiz giderir.